Pegas trade

spol. s r.o.


Prečo si zvoliť nás na spracovanie Vášho účtovníctva, miezd a daní ?

  • spracovanie účtovníctva Vás bude stáť menej ako by Vás stál interný zamestnanec
  • nemusíte platiť školenia pre účtovníka a nakupovať odbornú literatúru
  • nemusíte sledovať neustále sa meniace predpisy v daňovej a účtovnej oblastinajmä v dnešnej dobe, keď sa postupne  implementujú spoločné daňové a účtovné postupy a systémy celoeurópskeho zosúladenia členských štátov Európskej únie
  • súčasťou nami poskytovaných služieb je aj odborné poradenstvo
  • na rozdiel od zamestnanca naša spoločnosť ručí v plnom rozsahu za správnosť spracovania účtovníctva a daní a je proti prípadným rizikám poistená v Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
  • v prípade potreby komunikácie so štátnymi inštitúciami, orgánmi štátnej alebo miestnej správy ju zabezpečíme za Vás
  • spracovanie účtovníctva máte bez starostí. V dohodnutom termíne doklady preberieme a spracujeme
  • spracujeme a poskytneme Vám štvrťročné, prípadne mesačné prehľady, vrátane hospodárskych výsledkov za príslušné obdobie a Vy môžete následne korigovať a smerovať Vaše podnikateľské aktivity
  • s predstihom  Vás upozorníme na Vaše daňové a odvodové povinnosti