Pegas trade

spol. s r.o.

Spracovanie mzdovej agendy:
  • Spracovanie miezd 
  • Výpočet odvodov poistného za zamestnancov 
  • Ročné zúčtovanie dane 
  • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 
  • Mesačné výkazy do poisťovní 
  • Mesačné preddavky na daň zo závislej činnosti, štvrťročné prehľady o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti, ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti 
  • Prihlášky a odhlášky do a z poisťovní (zdravotných a sociálnych) 
  • Komunikácia s poisťovňami, doručovanie všetkých tlačív na poisťovne