Pegas trade

spol. s r.o.

Vedenie kompletnej agendy jednoduchého účtovníctva:
  • Peňažný denník
  • Pokladničná kniha (v tuzemskej a cudzej mene)
  • Knihy pohľadávok a záväzkov
  • Evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov
  • Evidencia drobného hmotného majetku
  • Spracovanie (riadnej, prípadne mimoriadnej) účtovnej závierky, výkazov k účtovnej závierke