Pegas trade

spol. s r.o.
Ponúkané služby:
  • Vedenie jednoduchého účtovníctva pre malé a stredné účtovné jednotky 
  • Vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné účtovné jednotky
  • Vedenie účtovníctva priebežne
  • Spracovanie účtovníctva aj spätne
  • Spracovanie riadnej účtovnej závierky 
  • Spracovanie mimoriadnej účtovnej závierky 
  • Vedenie a spracovanie mzdovej agendy
  • Servis počítačov